1η ΤΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Παρακολούθηση της υγείας του εγγεγραμμένου πληθυσμού ευθύνης της με τακτικές και έκτακτες επισκέψεις στα ιατρεία των δύο γενικών οικογενειακών ιατρών. Οι ιατροί της ομάδας υγείας συμβάλλουν στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

Το νοσηλευτικό προσωπικό αξιολογεί και παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας (θεραπεία, υποστήριξη, πρόληψη και αποκατάσταση) στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινότητα. Επίσης συντείνει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Οι επισκέπτριες υγείας σχεδιάζουν και συμμετέχουν με τη συμβολή του κοινωνικού λειτουργού σε παρεμβάσεις και δράσεις προαγωγής υγείας. Επιπροσθέτως υλοποιούν προγράμματα εμβολιασμού στην κοινότητα.

Τέλος ο κοινωνικός λειτουργός προσφέρει υπηρεσίες που έχουν σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, φροντίζει για τη διασύνδεση των δομών και των φορέων μεταξύ τους και μεριμνά για περιπτώσεις ληπτών υπηρεσιών που χρήζουν παραπομπής σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Δομές Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Κοινωνικές Δομές. Ακόμη σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα προστασίας υπερηλίκων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.