ΤΟΜΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Τακτική Ιατρική Παρακολούθηση
 • Εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό
 • Αντιμετώπιση Οξέων Περιστατικών
 • Προσφορά μετανοσοκομειακής φροντίδας και αποκατάστασης
 • Διενέργεια Προσυμπτωματικού Ελέγχου (Έλεγχος Σακχάρου, Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης, Καταγραφή Ιστορικού Υγείας, κ.τ.λ.)
 • Νοσηλευτική παρακολούθηση και διεργασία
 • Παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς εφόσον κρίνεται αναγκαίο ή σε κατάλληλες δομές και φορείς
 • Διενέργεια Εμβολιασμών σε εφήβους και ενηλίκους
 • Επισκέψεις κατ' οίκον
 • Ενημέρωση για βελτίωση της υγείας και ποιότητας ζωής του ατόμου και της οικογένειας
 
               

Ταχυδρομική Διεύθυνση

30η Ιουλίου Νέα Αγχίαλος, ΤΚ 37400

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

tomy.anchialos@dypethessaly.gr

Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook

Τηλέφωνο Γραμματείας

2428076666