ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Η Τ.ΟΜ.Υ Ιωλκού λειτουργώντας ως ομάδα οικογενειακής ιατρικής, παρέχει όλες τις περιγραφόμενες στην οικεία νομοθεσία υπηρεσίες υγείας, οι οποίες αφορούν τον ενήλικο πληθυσμό. Ειδικότερα:

 • Προάγει την υγεία του πληθυσμού που καλύπτει, με έμφαση στην πρόληψη νοσημάτων και στην αγωγή υγείας
 • Αναπτύσσει δράσεις για την προαγωγή της Υγείας σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης
 • Εκτιμά την κατάσταση υγείας του ασθενούς και διαχειρίζεται κινδύνους για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα
 
               

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ιωλκού 408, ΤΚ 38500

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

tomy.iolkos@dypethessaly.gr

Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook

Τηλέφωνο Γραμματείας

2421044027