ΤΟΜΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Προαγωγή της υγείας του πληθυσμού ευθύνης με έμφαση στην πρόληψη της νόσου
 • Πρόληψη, εκτίμηση, διαχείριση του κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας
 • Συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού
 • Αντιμετώπιση οξέων και επειγόντων προβλημάτων υγείας
 • Προγραμματισμός φροντίδας υγείας ενηλίκων και παιδιών
 • Παραπομπή λήπτών υπηρεσιών υγείας στις κατάλληλες δομές και φορείς, όπου υπάρχει δυνατότητα, προγραμματίσμός των σχετικών ραντεβού
 • Παροχή κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και κατ’οίκον νοσηλείας σε ανθρώπους που δεν μπορούν να μεταβούν στις μονάδες της ΠΦΥ και σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες, όπως οι υπερήλικες, οι νέες μητέρες, τα βρέφη, τα νεογνά, σε συντονισμό με το Κέντρο Υγείας αναφοράς, το κέντρο Μάνας-Παιδιού και σε συνεργασία με το Δίκτυο Μαιών
 
               

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Νέες Εργατικές Κατοικίες
Γιάννουλης, Πλατεία,
Oδός Σαμοθράκης,
ΤΚ 41500

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

tomy.yiannouli@dypethessaly.gr

Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook

Τηλέφωνο Γραμματείας

2410593147