11η ΤΟΜΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικές (Παιδιατρικές)
  • Παροχή συστηματικής, σφαιρικής και διαχρονικής παρακολούθησης της υγείας παιδιών και εφήβων
  • Αντιμετώπιση ασθενειών και διαχείριση προβλημάτων υγείας (έκτακτα, επείγοντα, χρόνια περιστατικά)
  • Υλοποίηση εμβολιασμών, φυματινοαντιδράσεων και έλεγχος της εμβολιαστικής κάλυψης
  • Υποστήριξη των μητέρων σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους, αλλά και της γενικότερης φροντίδας του
  • Πραγματοποίηση προληπτικού ελέγχου παιδιών και εφήβων με ανάπτυξη και εφαρμογή καθολικών ανιχνευτικών προγραμμάτων ή επιλεκτικών λόγω παρουσίας επιβαρυντικών παραγόντων στο ιστορικό του παιδιού ή της οικογένειας, με βάση κατευθυντήριες οδηγίες
  • Ενσωμάτωση της αναπτυξιακής παρακολούθησης και την εκτίμηση δυσκολιών/προβλημάτων συμπεριφοράς
  • Πραγματοποίηση κατ’ οίκον επισκέψεις σε νεογέννητα και φροντίδα μη περιπατητικών παιδιών με χρόνιες παθήσεις
  • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς ιδίως σε θέματα σεξουαλικής υγείας και αντισύλληψης, εξαρτήσεων, διατροφικών διαταραχών και φροντίδα στην οικογένεια με σκοπό την υποστήριξη των γονέων στον γονικό τους ρόλο και την πρόληψη και πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και σε οικογένειες υψηλού κινδύνου για να εξασφαλίσει την κατάλληλη διασύνδεσή τους με εξειδικευμένα υποστηρικτικά πλαίσια
  • Υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας και με τοπικές αρχές, σχολεία και άλλους φορείς της κοινότητας