ΤΟΜΥ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΤΟΜΥ Έκθεση Λαμίας στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα εννέα (9) μελών:

 • 1 Παθολόγο
 • 1 Παιδίατρο
 • 2 Νοσηλεύτριες
 • 2 Επισκέπτριες Υγείας
 • 1 Κοινωνική Λειτουργό
 • 2 Διοικητικούς Υπαλλήλους

Ωράριο λειτουργίας για παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών: 08:00-21:00

Ωράριο λειτουργίας για παροχή Διοικητικών και Νοσηλευτικών Υπηρεσιών: 07:00-22:00

 
               

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Παπαβασιλείου Δ. 6 & Χαλμούκου,
ΤΚ 35133

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

tomy.lamia1@dypethessaly.gr

Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook

Τηλέφωνο Γραμματείας

2231038063