ΤΟΜΥ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

  • Εξέταση, συνταγογράφηση και προγραμματισμένη φροντίδα υγείας ενηλίκων και παιδιών
  • Αγωγή και προαγωγή υγείας στην κοινότητα (Δράσεις σε σχολεία, συλλόγους, πολιτιστικά κέντρα κ.τ.λ)
  • Συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης μας
  • Αντιμετώπιση οξέων και επειγόντων προβλημάτων υγείας και την παραπομπή αυτών στα Κέντρα Υγείας ή στα Νοσοκομεία
  • Παρακολούθηση και συνδιαχείριση με το θεράποντα ιατρό χρόνιων νοσημάτων
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες
  • Αναγνώριση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας