ΤΟΜΥ ΑΓΡΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, με έμφαση στην πρόληψη της νόσου και την αγωγή της υγείας
 • Συστηματική και προγραμματισμένη παρακολούθηση και φροντίδα της υγείας του πληθυσμού ευθύνης, εντός της δομής της Τ.ΟΜ.Υ. αλλά και κατ΄ οίκον
 • Αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων υγείας και παραπομπή αυτών στο Κέντρο Υγείας Βόλου ή στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
 • Κατ’ οίκον φροντίδα υγείας σε μη δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες μονάδες Π.Φ.Υ.
 • Μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση
 • Διενέργεια παρεμβάσεων και δράσεων για την προαγωγή της υγείας στην οικογένεια, στους χώρους εργασίας, στις σχολικές μονάδες και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης κ.α.
 • Πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας
 
               

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αγίου Γεωργίου 4, ΤΚ 37300

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

tomy.volos2@dypethessaly.gr

Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook

Τηλέφωνο Γραμματείας

2428092223