ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Με κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ξεκίνησε η υλοποίηση του 3ου κύκλου του προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία».

Σκοπός του Προγράμματος αποτελεί η κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και η ενίσχυση των υπηρεσιών των φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα μέσω της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της αναβάθμισης των υποδομών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκαν προτάσεις από αρκετούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας. Μετά από αξιολόγηση, το αίτημα που υποβλήθηκε από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την αναβάθμιση του εξοπλισμού στο Παιδιατρικό Τμήμα του Κέντρου Υγείας Καρδίτσας, αξιολογήθηκε θετικά.

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός έχει παραδοθεί στο Κέντρο Υγείας Καρδίτσας και έχει ανακαινιστεί πλήρως το Παιδιατρικό Τμήμα, με παρεμβάσεις ελαιοχρωματισμού, καθώς έχουν προστεθεί και παιδικές τοιχογραφίες. Με τη δωρεά αυτή υποστηρίζεται πλήρως το Παιδιατρικό Τμήμα του Κέντρου Υγείας Καρδίτσας, που προσφέρει υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για την φροντίδα υγείας των παιδιών.

Οι δωρεές στον χώρο της δημόσιας υγείας έχουν ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας. Το πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία» προσφέρει λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα τόσο των ασθενών, όσο και του υγειονομικού προσωπικού.