ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σύσταση και ανάπτυξη Ομάδων Υγείας στην 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Η εμπειρία από το 1ο έτος λειτουργίας (2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/09/2019

Η Διοίκηση της 5ης Υ.Πε. παραθέτει την απολογιστική έκθεση των πεπραγμένων της πρώτης περιόδου έναρξης (2017-2018) της λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Σύσταση Και Ανάπτυξη Ομάδων Υγείας Στην 5Η Υπε Θεσσαλίας

EΠΙΣΤΡΟΦΗ