ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σύσταση και ανάπτυξη Ομάδων Υγείας στην 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Η εμπειρία από το 2ο έτος λειτουργίας (2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/09/2019

Η Διοίκηση της 5ης Υ.Πε. συνέχισε για 2ο χρόνο (2018-2019) την οργάνωση και ανάπτυξη των Ομάδων Υγείας στις Δημόσιες Δομές ΠΦΥ της περιφέρειάς της. Η απολογιστική έκθεση των πεπραγμένων της περιόδου αυτής παρατίθεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Σύσταση Και Ανάπτυξη Ομάδων Υγείας Στην 5Η Υπε Θεσσαλίας Δεύτερο Έτος Εφαρμογής

EΠΙΣΤΡΟΦΗ