Τίτλος: Αρθρωτή Πλατφόρμα Μηχανικής Μάθησης Νευρωνικών Δικτύων δεδομένων Υγείας - MODELHealth (Τ1ΕΔΚ-04066)

Ημερομηνία Έναρξης: 01/10/2018
Ημερομηνία Λήξης: 30/09/2020
Προϋπολογισμός: 700.151,10 €

ANTIKEIMENO:

Το MODELHealth είναι μια πλατφόρμα που διευκολύνει την εφαρμογή μεθόδων Μηχανικής Μάθησης στην κατεύθυνση της επεξεργασίας δεδομένων υγείας για την υποβοήθηση του κλινικού έργου ή/και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων διοικητικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Αποτελεί μια “ολιστική” προσέγγιση στο θέμα της εφαρμογής διαδικασιών ανάπτυξης και αξιοποίησης αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης με τη μορφή νευρωνικών δικτύων. Καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της αντίστοιχης διαδικασίας, από την άντληση, ομογενοποίηση, ανωνυμοποίηση και εμπλουτισμό των αρχικών δεδομένων, έως την τελική διάθεση των αποτελεσματικών αλγορίθμων μέσω Application Program Interfaces για κατανάλωση από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο Πληροφοριακό Σύστημα. Η χρήση μεθόδων Μηχανικής Μάθησης από οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας έχει τη δυνατότητα να μειώσει αισθητά το κόστος των υπηρεσιών αυτών αυξάνοντας ταυτόχρονα την ποιότητά τους επ’ ωφελεία των ασθενών, αφού παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν αποδοτικότερα κάποια από τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Συγκεκριμένα το έργο στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση ασθενών υψηλού κόστους, οι οποίοι μέσω αλγορίθμων πρόβλεψης (predictive classification algorithms) είναι εφικτόνα εντοπιστούν και να λάβουν έγκαιρα εξατομικευμένη φροντίδα, στην αντιμετώπιση των επανειλημμένων εισαγωγών και των ανεπιθύμητων παρενεργειών και επιπλοκών.

EΠΙΣΤΡΟΦΗ