Κλινική μελέτη Θεραπευτικής Ισοδυναμίας (μη-κατωτερότητας) Τυχαιοποιημένη, Τυφλή ως προς τον Εξεταστή, Δύο Παράλληλων Ομάδων, για τη Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και Ανεκτικότητας μεταξύ ενός Γενοσήμου σκευάσματος άνευ συντηρητικού οφθαλμικών σταγόνων λατανοπρόστης 50μg/ml έναντι των οφθαλμικών σταγόνων Xalatan® σε…

Περισσότερα...

Ευρωπαϊκή Προοπτική Μελέτη Κοορτής για τα Εντεροβακτηριακά με Αντοχή στις Καρβαπενέμες

Περισσότερα...

Μία διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση του αντικτύπου της επιπρόσθετης μείωσης της LDL χοληστερόλης σε μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια όταν το AMG145 χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με θεραπεία με στατίνες σε ασθενείς με κλινικά έκδηλη καρδιαγγειακή νόσο.

Περισσότερα...

Μια προοπτική, ανοικτού-τύπου, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη κλινική μελέτη, με φαρμακοκινητική-φαρμακοδυναμική επιβεβαίωση, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού μινοκυκλίνης και ριφαμπικίνης από του στόματος με την από του στόματος χορήγηση λινεζολίδης για την θεραπεία των επιπλεγμένων λοιμώξεων μαλακών…

Περισσότερα...