Μια προοπτική, φάσης ΙΙΙ, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, τυφλοποιημένη ως προς τον ερευνητή, παραλλήλων ομάδων κλινική μελέτη μη κατωτερότητας για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του γενόσημου οφθαλμικού εναιωρήματος σταθερού συνδυασμού βρινζολαμίδης 10mg/ml τιμολόλης 5mg/ml / PHARMATHEN έναντι του…

Περισσότερα...

Ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη του Aerucin® ως συμπληρωματικής αγωγής σε συνδυασμό με αντιβιωτικά, για τη θεραπεία της πνευμονίας από P. Aeruginosa.

Περισσότερα...

Μια μακροχρόνια, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για τον προσδιορισμό της επίδρασης της αλβιγλουτίδης (albiglutide), όταν αυτή προστίθεται σε συμβατικές θεραπείες που μειώνουν τη γλυκόζη του αίματος, στα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2

Περισσότερα...

Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 για την αξιολόγηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του ART-123 σε ασθενείς με σοβαρή σήψη και διαταραχές πηκτικότητας.

Περισσότερα...

Μία φάσης ΙΙΙ, διπλά τυφλή μελέτη για την αξιολόγηση της επίδρασης της θεραπείας με 10 mg empagliflozin χορηγούμενου μια φορά την ημέρα για 12 εβδομάδες σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο στην ικανότητα άσκησης και τα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθηση…

Περισσότερα...