Μία Ευρωπαϊκή συγκριτική, προοπτική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας τριών ετών πάνω στην ασφάλεια της σταθερής δόσης συνδυασμού πραβαστατίνης 40 mg/φαινοφιμπράτης 160 mg (Pravafenix®) έναντι μόνο στατίνης σε πραγματική κλινική πρακτική.

Περισσότερα...

Μία Ευρωπαϊκή συγκριτική, προοπτική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας τριών ετών πάνω στην ασφάλεια της σταθερής δόσης συνδυασμού πραβαστατίνης 40 mg/φαινοφιμπράτης 160 mg (Pravafenix®) έναντι μόνο στατίνης σε πραγματική κλινική πρακτική.

Περισσότερα...

Μία Ευρωπαϊκή συγκριτική, προοπτική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας τριών ετών πάνω στην ασφάλεια της σταθερής δόσης συνδυασμού πραβαστατίνης 40 mg/φαινοφιμπράτης 160 mg (Pravafenix®) έναντι μόνο στατίνης σε πραγματική κλινική πρακτική.

Περισσότερα...

"GLORIA-AF: Global Registry on Long-Term Oral Anti-thrombotic Treatment In Patients with Atrial Fibrillation /Διεθνής Καταγραφή της Μακροχρόνιας Από του Στόματος Αντιθρομβωτικής Θεραπείας σε Ασθενείς με Κολπική Μαρμαρυγή (Φάση ΙΙ/ΙΙΙ - Χώρες Μέλη EU/EEA)" 

Περισσότερα...

Μία Ευρωπαϊκή συγκριτική, προοπτική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας τριών ετών πάνω στην ασφάλεια της σταθερής δόσης συνδυασμού πραβαστατίνης 40 mg/φαινοφιμπράτης 160 mg (Pravafenix®) έναντι μόνο στατίνης σε πραγματική κλινική πρακτική. POSE: Pravafenix® Μελέτη Παρατήρησης στην Ευρώπη.

Περισσότερα...