Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της επίδρασης του sotagliflozin στις κλινικές εκβάσεις σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 κατόπιν επιδεινωθείσας καρδιακής ανεπάρκειας. 

Περισσότερα...

Πολυκεντρική, επιδημιολογική, συγχρονική μελέτη για τον χαρακτηρισμό του επιπολασμού και της κατανομής των επιπέδων της λιποπρωτεϊνης (α) μεταξύ ασθενών με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο.

Περισσότερα...

Διπλά Τυφλή, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Πολυκεντρική Μελέτη για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του Omecamtiv Mecarbil στη Θνησιμότητα και τη Νοσηρότητα Ασθενών με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια και Μειωμένο Κλάσμα Εξώθησης

Περισσότερα...

Μία Ευρωπαϊκή συγκριτική, προοπτική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας τριών ετών πάνω στην ασφάλεια της σταθερής δόσης συνδυασμού πραβαστατίνης 40 mg/φαινοφιμπράτης 160 mg (Pravafenix®) έναντι μόνο στατίνης σε πραγματική κλινική πρακτική.

Περισσότερα...

Μία Ευρωπαϊκή συγκριτική, προοπτική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας τριών ετών πάνω στην ασφάλεια της σταθερής δόσης συνδυασμού πραβαστατίνης 40 mg/φαινοφιμπράτης 160 mg (Pravafenix®) έναντι μόνο στατίνης σε πραγματική κλινική πρακτική

Περισσότερα...