Κωδικός Μελέτης: EX9536-4388

Ημερομηνία Έναρξης: 01/01/2019
Ημερομηνία Λήξης: 30/09/2023
Προϋπολογισμός: 218.860,00 €

ANTIKEIMENO:

«SELECT - Επιδράσεις της semaglutide στις καρδιαγγειακές εκβάσεις σε υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα»

Σημείο Διεξαγωγής: Παθολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

EΠΙΣΤΡΟΦΗ