Κωδικός Μελέτης: CA180-696

Ημερομηνία Έναρξης: 01/09/2019
Ημερομηνία Λήξης: 31/05/2022
Προϋπολογισμός: 13.020 €

ANTIKEIMENO:

Αντιμετώπιση της Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας (ΧΜΛ) με δασατινίμπη σε ρεαλιστικές συνθήκες κλινικής πράξης.

Σημείο Διεξαγωγής: Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

EΠΙΣΤΡΟΦΗ