ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Μικροβιολογικές Εξετάσεις

Δείτε τις Σημερινές Εφημερίες


Περιφερειακό Ιατρείο Μοσχόφυτου

Εξυπηρετούμενες Κοινότητες: Παναγιά,
Πολυνέρι
Διεύθυνση: Μοσχόφυτο, ΤΚ 42032
Τηλέφωνο: 2434031321

Περιφερειακό Ιατρείο Νεράιδας

Εξυπηρετούμενες Κοινότητες: 
Κορυφή, Αετός, Παχτούρι, Λαφίνα
Διεύθυνση: Νεράιδα, ΤΚ 42032
Τηλέφωνο: 2431051122 

Περιφερειακό Ιατρείο Προδρόμου

Εξυπηρετούμενες Κοινότητες: Γοργογύρι,
Πρίνος, Γενέσι, Ξυλοπάροικο
Διεύθυνση: Πρόδρομος, ΤΚ 42150
Τηλέφωνο: 2431053220 

Περιφερειακό Ιατρείο Φήκης

Εξυπηρετούμενες Κοινότητες: Φιλύρα, 
Πιαλεία, Παραπόταμος, Ελευθεροχώρι
Διεύθυνση: Φήκη, ΤΚ 42150
Τηλέφωνο: 2431051122 

Περιφερειακό Ιατρείο Μουριάς

Εξυπηρετούμενες Κοινότητες: 
Παλαιομονάστηρο, Γόμφοι, Λυγαριά
Διεύθυνση: Μουριά, ΤΚ 42150
Τηλέφωνο: Μουριά: 2431061480 
Παλαιομονάστηρο: 2434051220
Γόμφοι: 2434051120

Περιφερειακό Ιατρείο Μεσοχώρας

Εξυπηρετούμενες Κοινότητες:
Βαθύρεμα, Αρματολικό, Νέα Πεύκη,
Λειβαδοχώρι, Παράμερο
Διεύθυνση: Μεσοχώρα, ΤΚ 42032
Τηλέφωνο: 2434071363
                  
                

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αγίου Αθανασίου 2, ΤΚ 42032 Πύλη Τρικάλων

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ky.pili@dypethessaly.gr kypilis1986@gmail.com

Τηλέφωνο Ραντεβού

2434350020

Τηλέφωνο Γραμματείας

2434350011