ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Ειδικευμένη περιπατητική φροντίδας για όλους τους ασθενείς
 • Εκτάκτα και επειγόντα περιστατικα
 • Εργαστηριακός και απεικονιστικός ελέγχος
 • Οδοντιατρική φροντίδα ενηλίκων και παιδιών
 • Παροχή ισότιμης Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στο σύνολο του πληθυσμού
 • Παροχή πρώτων βοηθειών και έως τη διακομιδή των αρρώστων στο νοσοκομείο
 • Άσκηση προληπτικής ιατρικής ή οδοντιατρικής και η υγειονομική διαφώτιση του πληθυσμού
 • Εκπαίδευση του προσωπικού υγείας
 • Εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων ιατροκοινωνικής και επιδημιολογικής έρευνας που αποσκοπούν στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας των πολιτών
 • Κλινική εξέταση
 • Διάγνωση και θεραπεία οξέων και χρόνιων νοσημάτων ενηλίκων
 • Παρακολούθηση υπερτασικού ασθενούς
 • Εμβολιασμοί
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων χρόνιων ασθενών
 • Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών
 • Μικροβιολογικές εξετάσεις και βιοχημικές εξετάσεις
 • Καρδιογράφημα
 • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
 • Σωματομετρικές μετρήσεις
 • Πρόληψη και θεραπεία οδοντικών νοσημάτων