ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι ασθενείς προσέρχονται για εξέταση σε συγκεκριμένο ιατρό, κατόπιν ραντεβού, τα οποία κλείνονται ή μέσου τηλεφώνου ή με φυσική παρουσία επιτόπου στην Υπηρεσία μας.

  • Εξυπηρέτηση όλων των επειγόντων περιστατικών και σε άλλες περιπτώσεις παραπέμπονται στο Εφημερεύων Νοσοκομείο
  • Ιατρική εξέταση
  • Συνταγογράφηση
  • Πλήρες εργαστηριακός έλεγχος
  • Εμβολιασμός παιδιών και εφήβων
  • Λειτουργεί τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού (γίνονται μαθήματα ανώδυνου τοκετού, λήψεις τέστ Παπανικολάου, μαθήματα ψυχοπροφύλαξης κ.α.) και Σταθμός Μάνας Παιδιού και Εφήβου

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ρούσβελτ 4, ΤΚ 41222

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

my.larisa@dypethessaly.gr nmylarisas@gmail.com

Τηλέφωνο Ραντεβού

2410532671

Τηλέφωνο Γραμματείας

2410534900
2410534901
2410534369