ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δείτε τις Σημερινές Εφημερίες

 • Κλινική εξέταση
 • Εμβολιασμοί ενηλίκων\ανηλίκων
 • Συνταγογράφηση
 • Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών
 • Μικροβιολογικές εξετάσεις
 • Εργαστηριακές εξετάσεις
 • Βιοχημικές εξατάσεις
 • Μέτρηση και παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης
 • Πρωτοβάθμια οδοντιατρική φροντίδα
 • Διάγνωση και θεραπεία οξέων και χρόνιων νοσημάτων ενηλίκων
 • Σωματομετρικές μετρήσεις
 • Μαιευτική και γυναικολογική εξέταση
 • Υπηρεσίες φυσικοθεραπείας
 • Κατ'οίκον φροντίδα και κατ'οίκον νοσηλεία
 • Παραπομπή περιστατικών που χρήζουν δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 • Μετανοσοκομειακή νοσηλεία και παρακολούθηση ασθενών στο στάδιο της ανάρρωσης
 • Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
 • Υπηρεσίες σχολικής υγιεινής
 • Υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας
 • Εκπαίδευση ιατρών και λοιπού προσωπικού

Περιφερειακό Ιατρείο Μελιταίας

Τηλέφωνο: 2232041222 
Διεύθυνση: Μελιταία, ΤΚ 35010
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 
έως Παρασκευή από 08:30 έως 15:00

Περιφερειακό Ιατρείο Ξυνιάδας

Τηλέφωνο: 2232051244
Διεύθυνση: Ξυνιάδα, ΤΚ 35010
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 
έως Παρασκευή από 08:30 έως 15:00

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Δομοκός, ΤΚ 35010

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ky.domokos@dypethessaly.gr

Τηλέφωνο Ραντεβού

2232350000

Τηλέφωνο Γραμματείας

2232350000
2232350007