ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δείτε τις Σημερινές Εφημερίες

 • Εξέταση των ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία
 • Συνταγογράφηση
 • Καρδιογραφήματα
 • Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών
 • Βραχεία Νοσηλεία
 • Υπηρεσία εμβολιασμών
 • Υπηρεσία προληπτικής Οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά και ενήλικες
 • Τεστ Παπανικολάου
 • Κοινωνική φροντίδα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
 • Επισκέψεις κατ΄οίκον και νοσηλεία κατ'οίκον
 • Ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα πρόληψης και υγιεινής
 • Έκδοση πιστοποιητικών υγείας υγειονομικού ενδιαφέροντος και πιστοποιητικών θανάτου
 • Μικροβιολογικές εξετάσεις, γενικές αίματος και βιοχημικές εξετάσεις
 • Ακτινολογικό εργαστήριο

Περιφερειακό Ιατρείο Χαιρώνειας

Τηλέφωνο: 2261351208
Διεύθυνση: Χαιρώνεια, ΤΚ 32150
Ημέρες και ώρες λειτουργίας στις κοινότητες: 
Χαιρώνεια: Τρίτη από 11:00 έως 15:00 και
Πέμπτη, Παρασκευή από 8:00 έως 14:00
Ακόντιο: Τετάρτη από 13:00 έως 15:00
Άγιος Βλάσιος: Δευτέρα από 11:00 έως 15:00
Θούριο: Δευτέρα από 8:00 έως 11:00
Προσήλιο: Τρίτη από 9:00 έως 11:00
Ρωμαίικο: Τρίτη από 8:00 έως 12:00

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ορχομενού

Τηλέφωνο: 2261032555
Διεύθυνση: Ορχομενός, ΤΚ 32300
Ημέρες και ώρες λειτουργίας στις κοινότητες: 
Ορχομενός: Δευτέρα εως Παρασκευή
από 08:00 έως 14:00
Διόνυσος: Μία φορά τον μήνα
μετά από συνεννόηση
Πύργος: Μία φορά τον μήνα
μετά από συνεννόηση
            

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Δίστομο Βοιωτίας, ΤΚ 32005

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ky.distomo@dypethessaly.gr

Τηλέφωνο Ραντεβού

2267350010
2267350011
2267022222

Τηλέφωνο Γραμματείας

2267350010
2267350011
2267022222