ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δείτε τις Σημερινές Εφημερίες

 • Αντιμετώπιση τροχαίων ατυχημάτων
 • Αιματολογικές εξετάσεις
 • Βιοχημικές εξετάσεις
 • Μικροβιολογικές εξετάσεις (Γενική Ούρων, καλλιέργεια και πατασιτολογική κοπράνων)
 • Ακτινογραφίες
 • Διεξαγωγή RAPID TEST COVID-19
 • Διεξαγωγή Μοριακών TEST COVID-19
 • Διεξαγωγή Εμβολιασμών για αντιμετώπιση της COVID-19
 • Εξωτερικά Ιατρεία για Νοσηλεία σε ασθενείς με COVID-19

Περιφερειακό Ιατρείο Καλαποδίου

Τηλέφωνο: 2233071223
Διεύθυνση: Καλοπόδι, ΤΚ 35200
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 
07:00 έως 15:00

Περιφερειακό Ιατρείο Ζελίου

Τηλέφωνο: 2233071231
Διεύθυνση: Ζέλι, ΤΚ 35200
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τετάρτη 
08:00 έως 15:00
                 
               

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αταλάντη, ΤΚ 35200

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ky.atalanti@dypethessaly.gr litsa.kalamata@1059.syzefxis.gov.gr

Τηλέφωνο Ραντεβού

2233350037

Τηλέφωνο Γραμματείας

2233350017