ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δείτε τις Σημερινές Εφημερίες

  • Παροχή πρώτων βοηθειών - Επείγοντα
  • Λειτουργία πρωινών Εξωτερικών Ιατρείων
  • Εργαστηριακές εξετάσεις
  • Συνταγογράφηση χρόνιων παθήσεων
  • Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων
  • Ακτινολογικές εξετάσεις
  • Ενημερωτικά προγράμματα

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αγιοκάμπου 54, ΤΚ 40003

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ky.agia@dypethessaly.gr

Τηλέφωνο Γραμματείας

2494350027