ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/09/2020

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε τα αποτελέσματα της Δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή Νοσηλευτών/τριών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που δεν εργάζονται στο δημόσιο για την κάλυψη 72 θέσεων στην ειδικότητα «Δημόσια Υγεία/Κοινοτική Νοσηλευτική» καθώς και για τις εναπομείνουσες θέσεις στην «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική» …

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/09/2020

Την Τρίτη 29-09-2020 και ώρα 12:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή νοσηλευτών/τριών, για την κάλυψη 72 θέσεων της ειδικότητας «Δημόσια Υγεία/Κοινοτική Νοσηλευτική»  της  5η Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή νοσηλευτ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04/09/2020

Για τη διαδικασία επιλογής ειδικευόμενων νοσηλευτών/τριων στην Ειδικότητα «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» η Διοίκηση της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες νοσηλευτές/τριες κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, να καταθέσουν σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04/09/2020

Σύμφωνα με το Αριθμ. Πρωτ. Γ6α/Γ.Π. οικ. 50837/11-08-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε για την 5η Υ.ΠΕ. σ…

Περισσότερα...