ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/12/2020

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση της 5ης ΥΠΕ και των Μονάδων ΠΦΥ ευθύνης της  με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19.

 

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Κωδ. Ο…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/12/2020

Η καταχώριση αιτήσεων γίνεται στο σύνδεσμο:

https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/

Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων από την Τρίτη 1.12.2020 στις 8:00 έως και την Τρίτη 8.12.2020 στις 24:00. Διευκρινίζουμε ότι ΔΕ θα είναι επιλέξιμες όλες οι ειδικότητες για όλες τις θέσεις αλλά ΜΟΝΟ για τις θέσεις που…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/11/2020

Η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καλεί τους ιδιώτες, κάτοχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια, που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας και ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση παροχής οδοντοτεχνικών εργασιών με την 5η …

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/11/2020

Η 5Η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, με εξειδίκευση σε Μαστογράφο με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έω…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/11/2020

Η 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αρ.πρωτ.Υ4α/οικ.37804/25-04-2013 (ΦΕΚ 1023/Β/2013) απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκ…

Περισσότερα...