ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διάκριση ως Κέντρο αναφοράς με τρία αστέρια (3***) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/09/2019

ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), με βάση τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ψηφιακής υγείας και φροντίδας στη Βόρεια και Kεντρική Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, βράβευσε με διάκριση ως «Κέντρο Αναφοράς 3***» - Reference Site 3***, τo συνεργατικό σχηματισμό (cluster) με συντονιστή το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ και συμμετοχή της 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, της Ψηφιακής Κοινότητας Δήμων Κεντρικής Ελλάδας (μέσω των Αναπτυξιακών ΟΤΑ Cities Net AE και της e-trikala AE), και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη καθώς και της «Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών» και του Συλλόγου «Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ», στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση» (EIP on AHA- European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing).

H ΕΕ συγκεντρώνει φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, από όλη την Ευρώπη, ώστε να αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών του γηράσκοντος πληθυσμού, στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση» (EIP on AHA- European Innovation Partnershipon Active and Healthy Ageing).

Οι σημαντικότερες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, επιλέγονται από την ΕΕ κάθε 3-4 έτη, για ένταξή τους μετά από σχετική αίτησή τους, στο πλαίσιο της EIPonAHA ως «Κέντρα Αναφοράς» - Reference Sites και βαθμολογούνται από 1* έως 4*.

Ειδικότερα, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (5η ΥΠΕ), η e-trikala AE του Δήμου Τρικκαίων και η Cities Net AE των Δήμων της Κεντρικής Ελλάδας (Διαδημοτική Αναπτυξιακή ΟΤΑ των Δήμων Βέροιας, Bόλου, Γρεβενών, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Λαμιέων, Λαρισαίων υπό την προεδρία του Δήμου Τρικκαίων), υλοποιούν μια σειρά υπηρεσιών ψηφιακής υγείας και φροντίδας για εκατοντάδες ασθενείς τα τελευταία 10 χρόνια, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Οι υπηρεσίες αυτές αναπτύχθηκαν αρχικά μετά από εξουσιοδότηση και συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιπλέον, οι υπηρεσίες αυτές έχουν αξιολογηθεί με κλινικούς, οικονομικούς και οργανωτικούς δείκτες και μπορούν να παρέχουν έτσι χρήσιμες πληροφορίες σε άλλες περιφέρειες και σε κεντρικό επίπεδο, στο πλαίσιο επέκτασης των υπηρεσίων ηλεκτρονικής υγείας και στη χώρα μας: https://www.moh.gov.gr/articles/ehealth/6090-programmata-ehealth-kai-apotelesmata

Πηγή:  https://ec.europa.eu/eip/ageing/file/3187/download_en?token=AqaWTMvl

 

EΠΙΣΤΡΟΦΗ