ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έναρξη υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων λοιπού επικουρικού προσωπικού - Aπρίλιος 2021

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/04/2021

Η πλατφόρμα για την υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρικού, επικουρικού προσωπικού, ενεργοποιήθηκε τη Μ. Δευτέρα 26/04/2021 στις 12:00 μ.μ., και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 07/05/2021 στις 12:00 μ.μ. Οι συμπληρωματικές αιτήσεις αφορούν συγκεκριμένες ειδικότητες και για συγκεκριμένες δομές, όπου έχει εξαντληθεί η λίστα εγγεγραμμένων υποψηφίων, όπως αριθμούνται στο πίνακα «ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ και ΘΕΣΕΩΝ» Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν: όσοι είχαν συμμετάσχει στην τακτική ή συμπληρωματική ενεργοποίηση της πλατφόρμας το 2020, καθώς και στην τακτική ενεργοποίηση του 2021 και δεν αποδέχθηκαν την τοποθέτηση τους ή παραιτήθηκαν. Για τους υποψήφιους όπου είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, παρακαλούνται για την προσεκτική ανάγνωση της κωδικοποιημένης ΚΥΑ και των οδηγιών, καθώς έχουν υπάρξει αλλαγές. Παρακαλούνται να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους. Επισημαίνεται ότι έχει αλλάξει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης (iv). Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.

H καταχώρηση θα γίνεται στο https://loipoepikouriko.moh.gov.gr

EΠΙΣΤΡΟΦΗ