ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός Υπαλλήλου ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ και ελλείψει αυτού με εναν Υπάλληλο ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ για το ΚΥ Ελασσόνας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/10/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κ.Υ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ  ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ και ελλείψει αυτού με έναν (1) υπάλληλο ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
9Ρ5Υ469Η2Γ 0ΤΩ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ