ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών Παιδιατρικής και Ακτινοδιαγνωστικής για το ΠΠΙ Σκύρου και ιατρού Παιδιατρικής για το ΚΥ Καμένων Βούρλων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/09/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής και έναν (1) ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής για το ΠΠΙ Σκύρου και έναν (1) ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής για το ΚΥ Καμένων Βούρλων, με καθεστώς έκδοσης, από αυτούς, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
3 ΠΡΟΣΚ ΕΚΔ ΕΝΔ ΚΥ ΚΑΜ ΒΟΥΡΛΩΝ ΠΑΙΔΙΑ ΨΠΝΜ469Η2Γ ΖΛΕ
3 ΠΡΟΣΚ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ ΑΚΤΙΝ ΠΠΙ ΣΚΥΡΟΥ 6Ε5Ρ469Η2Γ ΠΒ1
4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΡ5Θ469Η2Γ ΥΣ0

EΠΙΣΤΡΟΦΗ