ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με ιδιώτες οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/11/2020

Η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καλεί τους ιδιώτες, κάτοχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια, που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας και ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση παροχής οδοντοτεχνικών εργασιών με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, να αποστείλουν έως και την Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στη πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κ. ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΙΜΟΥΛΙΑ: 2413-500819.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
618Ξ469Η2Γ ΚΘΦ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ