ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γα την πρόσληψη προσωπικού

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/03/2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Προκήρυξη –Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, για την στελέχωση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) σύμφωνα με τη συνημμένη προκήρυξη.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 62ΤΡ465ΦΥΟ ΓΛΨ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ