ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ με Δελτίο Παροχής Υπηρεσίων για το ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/11/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) Ιατρό Ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
1 B ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΦΙΑΦ 2Η ΨΓ12469Η2Γ ΗΛΩ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ