ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Επικαιροποίηση της απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικών), επικουρικών και απόφαση υπέρ μονίμων ιατρών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/09/2021

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε την παροχή οικονομικών κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς, ιατρούς υπαίθρου και μόνιμους ιατρούς που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν σε δημόσιες δομές υγείας άγονων προβληματικών και απομακρυσμένων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  έως του ποσού των 400 ευρώ ανά ιατρό μηνιαίως και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για δαπάνες που αφορούν στη διαμονή και διατροφή τους.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡ ΜΟΝΙΜΩΝ 14 9 21

EΠΙΣΤΡΟΦΗ