ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού Καρδιολογίας για το ΚΥ Καμένων Βούρλων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/11/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας για το ΚΥ Καμένων Βούρλων, με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΨΝΧΙ469Η2Γ Α6Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ