ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (Δ.Α.Υ.Π.)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/09/2019

Στις 10-09-2019 διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη των Υπεύθυνων Συντονιστών και Αναπληρωτών του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 5ης ΥΠΕ.
 
Με Απόφαση Διοικητή ορίστηκαν οι δύο πρώτοι σε σειρά εκλογής για τις θέσεις των Συντονιστών και αντίστοιχα οι Αναπληρωτές τους.
 
Για τη Θεσσαλία ορίστηκε Υπεύθυνη Συντονίστρια η κ. Λάππα Αναστασία του Κωνσταντίνου, Τ.Ε. Επισκέπτρια Υγείας (Κ.Υ. Αγιάς, Ν. Λάρισας) με αναπληρώτρια τη κ. Ροκά Βιολέτα του Στέργιου, ΠΕ Γενικής Ιατρικής (Κ.Υ. Φαρκαδώνας, Ν. Τρικάλων).
 
Για τη Στερεά Ελλάδα ορίστηκε  Υπεύθυνη Συντονίστρια η κ. Αρβανίτη Αθηνά του Ιωάννη, Τ.Ε. Επισκέπτρια Υγείας (Κ.Υ. Θηβών, Ν. Βοιωτίας) με αναπληρωτή  τον κ. Μαλτέζη Κυριάκο του Σταύρου, ΠΕ Γενικής Ιατρικής (Κ.Υ. Αλιάρτου, Ν. Βοιωτίας).

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων Σεπτέμβριος 2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 10 09 2019

EΠΙΣΤΡΟΦΗ