ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εξωτερικού Συνεργάτη με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών για το ΚΥ Ελασσόνας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/09/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΕ κλάδου Ραδιολογίας Ακτινολογίας και ελλείψει αυτού  κατηγορίας ΔΕ κλάδου Χειριστών Εμφανιστών/ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών,  για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.


Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΥ ΣΤΟ ΚΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ