ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου ΕΣΥ για τα Κέντρα Υγείας της 5ης ΥΠΕ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/09/2021

Aναρτήθηκε, σήμερα 14/09/2021, η αρ. πρωτ. 77401/14-9-2021 προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Κέντρων Υγείας της 5ης Υγειονομική Περιφέρεια (ΑΔΑ: 67ΕΕ469Η2Γ-4Ω4)

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr  για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που προκηρύχτηκαν  αρχίζει στις  23-09-2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι)  και λήγει στις 07-10-2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι).

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
67ΕΕ469Η2Γ 4Ω4 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ