ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/08/2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13-08-2021 Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3794/τεύχος Β΄/13-08-2021, η διαδικασία και οι λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. 

Η παρούσα εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά τους ορισμούς του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), ως προς τα οποία συντρέχουν οι περιοριστικά προβλεπόμενοι λόγοι εξαίρεσης από τον εμβολιασμό, του άρθρου 2 αυτής.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΦΕΚ 3794 13.08.2021
2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Ν4820
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 3ΜΕΛΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΓ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
14.9.2021 Ενημέρωση Ιατρών Οδοντιατρών Φαρμακοποιών

EΠΙΣΤΡΟΦΗ