ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ακτινολόγο με εξειδίκευση στο Μαστογράφο

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/11/2020

Η 5Η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, με εξειδίκευση σε Μαστογράφο με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως 2 μήνες και όχι πέραν της 31-12-2020.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1)

EΠΙΣΤΡΟΦΗ