ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σύντμηση Προθεσμιών Υποβολής Ενστάσεων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2020

Σε συνέχεια της Αρ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020 Απόφασης Έγκρισης του Υφυπουργού Υγείας περί προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197Α), περιορίζεται ο χρόνος προθεσμίας σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες για:

  • την υποβολή ένστασης κατά της μοριοδότησης και του πίνακα κατάταξης
  • την υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης του υποψηφίου ( σε περίπτωση που επιλεγεί πρώτος σε περισσότερες από μία θέσεις)
  • την υποβολή δήλωσης αποδοχής θέσης του υποψηφίου (στην οποία έχει επιλεγεί πρώτος)

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ