ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Υπαλλήλου ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας και Ελλείψει αυτού με έναν (1) Υπάλληλο ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών για το ΠΠΙ Σκύρουν

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/07/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του ΠΠΙ ΣΚΥΡΟΥ, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ  ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ και ελλείψει αυτού με έναν (1) υπάλληλο ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΨΓΧ5469Η2Γ 3ΟΞ Πρόσκληση 2021 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΠΙ ΣΚΥΡΟΥ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ