ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάρτηση προσωρινών καταλόγων υποψηφίων για θέσεις ΜΕΘ σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4690/2020 & Ν. 4764/2020

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/02/2021

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11.02.2021 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ οι προσωρινοί κατάλογοι μοριοδότησης (συγκεντρωτικοί και αναλυτικοί) των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για θέσεις ΜΕΘ ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4690/2020, του άρθρου 67 του Ν. 4764/2020 και με την αριθ. Γ2α/79273/2020 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Κατανομή οργανικών θέσεων σε Νοσοκομεία της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας » που δημοσιεύτηκε στο αρ. ΦΕΚ287/Β΄/27.01.2021.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΘ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΘ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ