ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Μεταστέγαση της 3ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) Θήβας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/11/2021

Η Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει ότι την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 μεταστεγάζεται η 3η Τοπική Oμάδα Υγείας Θήβας σε κτίριο επί της οδού Κάδμου 47 στη Θήβα Τ.Κ. 32200 και συστεγάζεται με το Κέντρο Υγείας Θήβας.

Η 3η Τ.ΟΜ.Υ Θήβας είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη και δύναται να λειτουργεί από τις 07:00π.μ. έως τις 22:00μ.μ.

H Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας της Τ.ΟΜ.Υ είναι: tomy.thiva1@dypethessaly.gr.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία, από την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 στο τηλ. 2262024892.

Έργο των Τ.ΟΜ.Υ είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Ειδικότερα, οι Τ.ΟΜ.Υ λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

EΠΙΣΤΡΟΦΗ