ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση για την κάλυψη 20 θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών, δέκα (10) θέσεις για την ειδικότητα «Νοσηλευτική Ψυχικής υγείας» και δέκα (10) θέσεις για την ειδικότητα «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική» στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/09/2021

Καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/νες Νοσηλευτές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις ειδικότητες: «Νοσηλευτική ψυχικής υγείας» και «Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής»  να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις προβλεπόμενες 20  θέσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2020) Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, β) Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» καθώς και στην αριθμ. Γ6α/Γ.Π.51611/19-08-2021 (ΦΕΚ 3913/β/24-08-2021) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού με θέμα « καθορισμός της διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας και με την επισυναπτόμενη Απόφαση Διοικητή της 5ης ΥΠΕ.

Οι θέσεις που προβλέπονται κατανέμονται στο πίνακα που ακολουθει.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες που δεν εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα, υποβάλλουν αίτηση από 14/09/2021 έως 27/09/2021 (10 εργάσιμες ημέρες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση edu.nurse@dypethessaly.gr.

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

5η

ΠΓΝΛ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

10

5η

ΠΓΝΛ

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

20

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
61Π8469Η2Γ Ι30 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ