ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου ΕΣΥ (ορθή επανάληψη)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/09/2021

Aναρτήθηκε σήμερα 10/09/2021  η αρ. πρωτ Γ4α/Γ.Π.49607/07-09-2021 (ΑΔΑ:ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr  για όλες τις θέσεις ειδικευμένων  ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που προκηρύχτηκαν αρχίζει στις  23-09-2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι)  και λήγει στις 07-10-2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι).

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 49607

EΠΙΣΤΡΟΦΗ