ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη ενός (1) Υπάλληλου ΤΕ Ραδιολογίας–Ακτινολογίας και ελλείψει αυτού με έναν (1) Υπάλληλο ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών για το ΠΠΙ Σκύρου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/08/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του ΠΠΙ ΣΚΥΡΟΥ, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ  ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ και ελλείψει αυτού με έναν (1) υπάλληλο ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Ω2ΡΛ469Η2Γ 0ΛΡ 2Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για ΠΠΙ ΣΚΥΡΟΥ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ