ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκηρύξεις κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/02/2021

Προκήρυξη μιας θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (1) θέση Διευθυντή).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16.02.2021 και ώρα 12:00.
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03.03.2021 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΠΙ ΣΚΥΡΟΥ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ