ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ιατρού Ορθοπεδικής με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών για το ΚΥ Ιστιαίας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/09/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ορθοπαιδικής με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
1 B ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ψ5ΕΦ469Η2Γ 9ΨΩ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ